Chào mừng Quý khách đến với Website của Ban Quản lý Di tích - Danh thắng tỉnh Đồng Nai
Tổ chức bộ máy
Tổ chức bộ máy Ban Quản lý Di tích tỉnh Đồng Nai. -  Ngày đăng : 25/01/15 07:01 am

Hiện nay, Ban Quản lý Di tích tỉnh Đồng Nai gồm có:

- Ban Giám đốc.

- Phòng Hành chính - Tổng hợp.

- Phòng Nghiệp vụ.

- Phòng Bảo quản - Tuyên truyền.

- Phòng Khai thác Di tích.


   
Loading...