Chào mừng Quý khách đến với Website của Ban Quản lý Di tích - Danh thắng tỉnh Đồng Nai
Nhân sự
Nhân sự Ban Quản lý Di tích tỉnh Đồng Nai -  Ngày đăng : 11/03/13 03:03 am

I. Ban Giám đốc:

- Giám đốc: Ông Lê Trí Dũng.

- Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Xuân Nam.

II. Phòng Hành chính - Tổng hợp:

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Trung.

- Phó Trưởng phòng: Bà Lê Thị Loan - Kế Toán trưởng kiêm Phó Trưởng phòng.

- Cán bộ:

+ Bà Trương Thị Lý - Thủ quỹ.

+ Bà Phạm Thùy Dương - Văn thư Lưu trữ.

+ Ông Trần Quốc Toản - Đội Trưởng Đội bảo vệ, Bảo vệ di tích Nhà lao Tân Hiệp.

+ Ông Lư Hòa - Bảo vệ cơ quan.

+ Ông Lê Văn Tài - Bảo vệ cơ quan.

+ Ông Phan Thanh Ngợi - Bảo vệ cơ quan.

+ Ông Phạm Văn Hữu Tâm - Bảo vệ Di tích Mộ cự thạch Hàng Gòn.

+ Ông Nguyễn Tân Mai - Bảo vệ Di tích Mộ cự thạch Hàng Gòn.

+ Ông Thạch Niêng - Bảo vệ Di tích Mộ cự thạch Hàng Gòn.

+ Ông Nguyễn Đức Thùy - Bảo vệ Di tích Mộ Trịnh Hoài Đức.

+ Bà Nguyễn Thị Hường - Tạp vụ cơ quan.

+ Bà Nguyễn Thị Hương - Tạp vụ cơ quan.

+ Bà Lê Thị Tuyết Mai - Tạp vụ Di tích Mộ cự thạch Hàng Gòn.

+ Bà Ngô Thị Kim Dung - Tạp vụ Di tích Mộ cự thạch Hàng Gòn.

III. Phòng Nghiệp vụ:

- Trưởng phòng: Ông Phạm Văn Minh.

- Phó Trưởng phòng: Ông Vũ Hồng Hương.

- Cán bộ:

+ Bà Huỳnh Thị Nga - Chuyên viên.

+ Bà Nguyễn Thanh Hiên - Chuyên viên.

IV. Phòng Bảo quản - Tuyên truyền:

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Trí Nghị.

- Phó Trưởng phòng: Bà Nông Thị Thanh Vân.

- Cán bộ:

+ Ông Trần Thái Hòa - Chuyên viên kiêm Tài xế.

+ Ông Lê Văn Đức - Chuyên viên.

V. Phòng Khai thác Di tích:

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hồng Thái.

- Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Văn Vĩnh.

- Cán bộ:

+ Ông Đinh Tiến Dũng - Chuyên viên.

+ Ông Võ Thanh Triều - Chuyên viên.


   
Loading...