Chào mừng Quý khách đến với Website của Ban Quản lý Di tích - Danh thắng tỉnh Đồng Nai
Lễ kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 năm 2017 và nói chuyện chuyên đề “Xã hội hóa hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di tích”. - 16/11/17 04:11 am

Nghiệm thu các gói thầu tiếp theo thuộc dự án Trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử Thành cổ Biên Hòa, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa. - 23/10/17 04:10 am

Triển lãm chuyên đề "Việt Nam - Chiến tranh và Hòa bình" tại Chiến khu Đ, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. - 16/11/17 04:11 am

Chi đoàn Ban Quản lý Di tích tỉnh Đồng Nai về nguồn tại Chiến khu Đ, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. - 23/10/17 04:10 am

Công đoàn Cơ sở Ban Quản lý Di tích tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 -2020. - 16/11/17 04:11 am

Đoàn khối các cơ quan tỉnh kiểm tra công tác Đoàn vụ - Đoàn Cơ sở và các Chi đoàn. - 23/10/17 04:10 am

Lãnh đạo Ban Quản lý Di tích tỉnh Đồng Nai tham dự Hội thảo - Tập huấn Ngành Di sản văn hóa năm 2017. - 16/11/17 04:11 am

Công bố quyết định bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng Nghiệp vụ cho ông Phạm Văn Minh và bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng Bảo quản - Tuyên truyền cho bà Nông Thị Thanh Vân. - 23/10/17 04:10 am

Công bố quyết định bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng Nghiệp vụ cho ông Phạm Văn Minh và bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng Bảo quản - Tuyên truyền cho bà Nông Thị Thanh Vân.


Chi hội DSVH BQL Di tích Đồng Nai tham dự Hội nghị BCH Hội DSVH Việt Nam tại tỉnh Thanh Hóa. - 16/11/17 04:11 am

Chi hội DSVH BQL Di tích Đồng Nai tham dự Hội nghị BCH Hội DSVH Việt Nam tại tỉnh Thanh Hóa.


Đại hội Chi bộ Ban Quản lý Di tích Đồng Nai lần thứ IV - Nhiệm kỳ (2017-2020). - 23/10/17 04:10 am
Đại hội Chi bộ Ban Quản lý Di tích Đồng Nai lần thứ IV - Nhiệm kỳ (2017-2020).

Trang: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  »»»   
Loading...