Chào mừng Quý khách đến với Website của Ban Quản lý Di tích - Danh thắng tỉnh Đồng Nai
Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2014/NĐ-CP.
  Ngày đăng : 04/07/14 04:07 am
Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể...
Thông tư số 18 quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
  Ngày đăng : 15/05/13 12:05 am
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH ...
Nghị định số 70/2012/NĐ-CP của Chính phủ.
  Ngày đăng : 15/05/13 12:05 am
Nghị định số 70/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh...
   
Loading...