Chào mừng Quý khách đến với Website của Ban Quản lý Di tích - Danh thắng tỉnh Đồng Nai
Họp Khoanh vùng bảo vệ di tích cấp quốc gia đặc biệt mộ Cự thạch Hàng Gòn.
  Lượt xem : 660

    Sáng ngày 31/7/2015, tại Phòng họp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai, ông Lê Trí Dũng - Giám đốc Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Đồng Nai thừa ủy quyền của Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp với các Sở, ban ngành thống nhất Khoanh vùng bảo vệ di tích Khảo cổ học cấp quốc gia đặc biệt “Mộ Cự thạch Hàng Gòn”, xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

    Tham dự cuộc họp có đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Đồng Nai, UBND thị xã Long Khánh ủy quyền cho phòng Văn hóa và thông tin thị xã Long Khánh, phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Long Khánh, UBND xã Hàng Gòn.

    Căn cứ thông tư 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh, Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Đồng Nai đã phối hợp với Văn phòng Đăng ký Đất đai Đồng Nai tiến hành đo vẽ thành lập Bản đồ Khoanh vùng bảo vệ di tích lịch sử “Mộ cự thạch Hàng Gòn”; trong đó Khu vực I di tích gồm Khu chế tác và Khu hầm mộ, Khu vực II là diện tích còn lại bao quanh khu vực I.

 

Ông Lê Trí Dũng - Giám đốc Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Đồng Nai

thừa ủy quyền của Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp

Sau khi nghe Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Đồng Nai trình bày và tiếp thu ý kiến của các đơn vị dự họp, ông Lê Trí Dũng - Giám đốc Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Đồng Nai thừa ủy quyền cả Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp yêu cầu phòng Nghiệp vụ - Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Đồng Nai phối hợp với Văn phòng Đăng ký Đất đai Đồng Nai cập nhật vào bản đồ khoanh vùng phần diện tích đất di tích (khu vực sân vận động Hàng Gòn) cho Nông trường Hàng Gòn mượn làm sân vận động tổ chức sinh hoạt văn hóa, thể thao, văn nghệ cho công nhân để hoàn chỉnh bản đồ Khoanh vùng bảo vệ di tích “Mộ cự thạch Hàng Gòn” trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai và các đơn vị có liên quan ký để hoàn thiện hồ sơ khoa học trình UBND tỉnh xem xét, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ra quyết định xếp hạng mộ Cự thạch Hàng Gòn là di tích cấp quốc gia đặc biệt.

Quốc Hương - Cao Nguyên

Top  Home

    .:: TIN KHÁC ::.
Loading...