Chào mừng Quý khách đến với Website của Ban Quản lý Di tích - Danh thắng tỉnh Đồng Nai
Khảo sát, đánh giá thực trạng xuống cấp tại di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà Xanh.
  Lượt xem : 545
Ngày 29/7/2016, tại di tích lịch sử Nhà Xanh (phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa), Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Đồng Nai do ông Lê Trí Dũng - Giám đốc chủ trì đã tiến hành họp với các Sở, ban ngành của tỉnh, UBND phường Thống Nhất, Trường Cao Đẳng nghề Đồng Nai khảo sát thực tế, đánh giá thực trạng của di tích để có cơ sở báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tu sửa cấp thiết di tích trong năm 2017.

Các thành viên dự họp khảo sát tại di tích.

Qua khảo sát cho thấy hiện nay di tích lịch sử Nhà Xanh bị xuống cấp trầm trọng một phần mái ngói, hệ thống trần nhà và hệ thống cửa sổ bị hư hỏng, mưa dột, ẩm mốc ảnh hưởng đến các yếu tố gốc cấu thành di tích.
Ông Lê Trí Dũng - Giám đốc Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Đồng Nai chủ trì cuộc họp
Kết thúc cuộc họp, các thành viên thống nhất đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho tu sửa cấp thiết di tích Nhà Xanh và giao Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh làm chủ đầu tư công trình. Về nguồn vốn đầu tư tu sửa cấp thiết di tích Nhà Xanh, thống nhất ý kiến xin nguồn vốn đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp của tỉnh năm 2017. Sau khi tu sửa cấp thiết di tích Nhà Xanh, giao Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Đồng Nai phối hợp với UBND phường Thống Nhất và Trường Cao đẳng nghề Đồng Nai có kế hoạch sử dụng và khai thác di tích đạt hiệu quả.
Di tích lịch sử Nhà Xanh đã được Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia theo Quyết định số 235/VH-QĐ ngày 12/12/1986.
 Thanh Vân   
Top  Home

    .:: TIN KHÁC ::.
Loading...