Chào mừng Quý khách đến với Website của Ban Quản lý Di tích - Danh thắng tỉnh Đồng Nai
Chi đoàn Ban Quản lý Di tích tỉnh Đồng Nai về nguồn tại Chiến khu Đ, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
  Lượt xem : 359
Ngày 09 và 10/10/2017, Chi đoàn Ban Quản lý Di tích tỉnh Đồng Nai đã tổ chức về nguồn, giao lưu với Đoàn Cơ sở Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai và Chi đoàn Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh Tp. Hồ Chí Minh tại Chiến khu Đ, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Đoàn viên của ba cơ sở Đoàn đã đến dâng hương và tham quan tại di tích Trung ương Cục miền Nam (1961-1962), di tích Căn cứ Khu ủy miền Đông Nam bộ và giao lưu văn nghệ tại Trung tâm Sinh thái, Văn hóa, Lịch sử Chiến khu Đ; tham quan Triển lãm chuyên đề “Việt Nam - Chiến tranh và Hòa bình” tại di tích Khu ủy Miền Đông Nam bộ.
Đợt về nguồn là dịp để Đoàn viên ba cơ sở Đoàn gặp gỡ, giao lưu với nhau, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp giữa Đoàn viên ba cơ sở Đoàn; đặc biệt qua đợt về nguồn này đã tăng cường giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường bất khuất của cha anh, khơi dậy hơn nữa lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước trong Đoàn viên Chi đoàn Ban Quản lý Di tích tỉnh Đồng Nai, Đoàn Cơ sở Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai và Chi đoàn Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh Tp. Hồ Chí Minh.

Huy Hoàng - Bình An

Top  Home

    .:: TIN KHÁC ::.
Loading...